TEMALAR

1) GENÇLERİN GÖZÜNDEN SOSYAL UYUM

 • Bir olgu olarak göçün eğitim, mesleki ve sosyal yaşama etkileri neler ve nasıl olur ?
 • Medyanın kullandığı dilin sığınmacı ve yerel gruplarda etkisi nelerdir/nasıldır ?
 • Göçmen ve yerel gruplarda, gruplar arası kabullenme, ortak fayda ve grup aidiyeti nasıl daha fazla sağlanabilir ?
 • Gruplar arası kutuplaşma ve gerginliklerin neden sonuçları neler olabilir ve ne tür çözüm stratejileri geliştirilebilir ?

2) GENÇLERİN GÖZÜNDEN İSRAF

 • Zaman israfı
 • Sağlık israfı
 • Bilgi israfı
 • Madde israfı ( yiyecek içecek, para vb. )

3) GENÇLERİN GÖZÜNDEN GİRİŞİMCİLİK

 • Girişimcilik doğuştan gelen bir yetenek midir, yoksa sonradan mı kazanılır ?
 • Girişimciliğin sosyal hayatta kazanımları nelerdir ?
 • Girişimciliğin yerli ve milli alandaki etkisi nedir ?

4) GENÇLERİN GÖZÜNDEN SOSYAL MEDYA

 • Sosyal medyanın, kimlik inşasında yararları ve zararları nelerdir ?
 • Sosyal medya toplumda kabul gören bir birey olmak için gerekli midir?
 • Sosyal medya toplumsal değişime etkileri nelerdir ?