KATILIM ŞARTLARI

Katılım Şartları

 • Lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olmak.
 • Herhangi bir okuldan bir kişi dahi olsa başvuru yapabilir.
 • Söz konusu çalıştaya katılan her öğrenci sadece kendi şahıslarını temsilen ve yine kendi görüşlerini aktarmak üzere çalıştaya katılırlar.
 • Organizasyon ekibi, çalıştayda beyan edilen fikirlerden ve kabul edilen sonuç bildirgesine konulmuş hükümlerden hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Çalışma masasındaki görevli moderatörün, gidişatın sıhhatini sağlamak üzere teşvik edici şahsi görüşlerini beyan etme hakkı saklıdır.
 • Katılımcılar toplantı usul ve esaslarına uyarlar. Aykırılık durumunda organizasyon ekibi yaptırım yetkisini haizdir.
 • Her oturum başında moderatör tarafından yoklama alınır ve bizzat katılımcı tarafından yoklamaya katılım sağlanabilir. Mazeret olmaksızın ve moderatörden izin alınmadan bir oturuma dahi katılmayanlar, sertifika alma hakkını kaybederler.
 • Çalıştay başlamadan moderatörler, organizasyon ekibi üyeleri, katılımcılar ve salona girmesine organizasyon ekibince izin verilen diğer kişiler hazır bulunur.
 • Listede adı önceden usulünce yazılmış bulunan katılımcıların beşte dördünün hazır sorular üzerinden gündem belirlenir ve moderatör gözetiminde çalışmalar başlar.
 • Oturum başında belirlenen konuyla ilgili olmak kaydıyla, tüm katılımcılar ellerini kaldırmak suretiyle fikirlerini özgürce beyan ederler. Söz verme yetkisi, adil bir şekilde kullanılması şartıyla, moderatöre aittir.
 • Sonuç bildirgesi taslağı raportörlerce hazırlanır. Bu beyanlar moderatör tarafından oylatılır ve hazır katılımcıların salt çoğunluğunun kabul oyuyla bildirgeye konulur. İtiraz durumunda ve katılımcıların oy çoğunluğu doğrultusunda düzeltme değişiklikler yapılabilir.
 • Katılımcılar içerik ve usulle ilgili itirazlarını organizasyon ekibine bildirebilirler.
 • Çalıştay unsurlarının her türlü teknik ihtiyacı organizasyon görevlilerince sağlanır.
 • Her komitenin çalışma programı, süre olarak diğerleriyle aynı olacak, herkes beraber toplantılara başlayıp beraber ara verecektir. Oturum süreleri, organizasyon ekibi tarafından hazırlanmış çalışma programında belirtilmektedir.
 • Türkiye Gençlik Vakfı çalıştay ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.